top of page

RESTAURERING

Ved restaurering av bøker ønsker jeg å gjøre minst mulig inngrep i innbindingen. Bevaring av bokens opprinnelige utseende er målet.
Det er viktig at materialene som velges til restaurering er syrefrie og reversible. Det vil si at papiret ikke utsettes for ytterlig nedbrytning, og at restaurering enkelt kan gjøres om uten at boken tar skade av det.
Noen ganger er det gamle bokbindet forsvunnet, eller så ødelagt at man må velge å lage en ny innbinding til boken. Med kunnskap om gamle bøker, stilhistorie og med gammelt verktøy kan jeg gjenskape et tidsriktig bokbind som passer boken.
Det er vanskelig å gi en generell prisantydning på hvor mye en restaureringsjobb vil koste. Det er  derfor ønskelig at du besøker verkstedet, slik at jeg kan vurdere boken og gi deg et korrekt prisbilde.

Dersom du gjør enkle forebyggende tiltak, kan du unngå dyre reparasjoner:


  • Forsøk å holde en jevn temperatur i rommet der bøkene står.

  • Oppbevar aldri bøkene nær varmekilde, vann eller i direkte sollys.

  • La bøkene stå støtt, men ikke for trangt i bokhyllen, tunge og store bøker bør oppbevares liggende.

  • Bruk aldri tape på bøker! Tape vil gjøre større skade over tid, og en restaureringsjobb vil bli betraktelig dyrere. Gammel tape må fjernes før skaden kan utbedres.

  • For best å bevare verdifulle bøker, anbefales det å lage en spesialtilpasset eske eller kassett i syrefrie materialer. Den vil beskytte mot støv og sollys.

Bruk gjerne kontaktskjema under og send meg en melding,
hvis du lurer på noe.

Takk for innsendingen din!

bottom of page