top of page

Bradelbind for Nasjonalmuseet

For et år siden leverte vi denne gjesteboka til Nasjonalmuseet. Boken er laget i anledning "Evighetens form" en vandreutstilling med Aase Texmon Ryghs kunst.

Bokbindet er et såkalt bradelbind med synlig svart hefting i teknikken french sewing. Permene er kledd i semsket svineskinn, med to ulike geiteskinn på ryggen.

Design er gjort av Geir Henriksen, Blæst Design.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page